Wyszukiwarka prosta

Wyszukiwarka zawansowana

Strony:  1 2 3 Następna strona 
Znaleziono : 28
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy
28/2017 Zobacz szczegóły Wnioski o wydanie decyzji
Inne
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Witkowie przy ul. Czerniejewskiej
0000-00-00
OŚ6131.97.2017
27/2017 Zobacz szczegóły Decyzje
Inne
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na powierzchniowej eksploatacji kruszywa ze złoża Chłądowo VII, obręb Chłądowo, gmina Witkowo, powiat gnieźnieński
Określenie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia
2017-10-20
OŚ.6220.7.2017
26/2017 Zobacz szczegóły Postanowienia
Ochrona powietrza
Postanowienie o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW i powierzchnią zabudowy do 3,3 ha z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr
Odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
2017-10-09
OŚ.6220.8.2017
25/2017 Zobacz szczegóły Inne dokumenty
Inne
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego i możliwości zapoznania się z zebraną dokumentacją w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji demontażu pojazdów oraz zakł
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania przed wydaniem decyzji środowiskowehj
2017-10-03
OŚ.6220.1.2017
24/2017 Zobacz szczegóły Postanowienia
Inne
Postanowienie o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na powierzchniowej eksploatacji kruszywa ze złoża Chłądowo VII, obręb Ćwierdzin, gmina Witkowo, powiat gnieźnieński
Odstąpienie od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
2017-09-26
OŚ.6220.7.2017
23/2017 Zobacz szczegóły Wnioski o wydanie decyzji
Inne
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących w pasach dróg powiatowych na terenie gminy Witkowo
0000-00-00
OŚ.6131.70.2017
22/2017 Zobacz szczegóły Wnioski o wydanie decyzji
Inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW i powierzchnią zabudowy do 3,3 ha z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 207 w Chłądowie
Określenie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia
0000-00-00
OŚ.6220.8.2017
21/2017 Zobacz szczegóły Projekty polityk, strategii, planów lub programów
Inne
Projekt „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Witkowo na lata 2018 – 2021 z perspektywą do roku 2025”
2017-09-07
OŚ.6220.4.2017
20/2017 Zobacz szczegóły Decyzje
Inne
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew przy ul. Szkolnej w Witkowie
2017-09-06
OŚ.6131.61.2017
19/2017 Zobacz szczegóły Wnioski o wydanie decyzji
Inne
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew przy ul. Szkolnej w Witkowie
0000-00-00
OŚ.6131.61.2017
Strony:  1 2 3 Następna strona 
Znaleziono : 28
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!