Strony:  1 2 3
Znaleziono : 28
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy
8/2017 Zobacz szczegóły Decyzje
Inne
Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew w Gorzykowie
Zezwolenie na usunięcie drzew w Gorzykowie
2017-02-15
OŚ.6131.2.2017
7/2017 Zobacz szczegóły Decyzje
Inne
Decyzja o zmianie decyzji Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo Nr OŚ.6220.10.2015 z dnia 10.08.2016r. o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu zasobów złoża kruszywa naturalnego „ĆWIERDZIN-PIASKI” &#
Zmiana warunków realizacji przedsięwzięcia
2017-03-01
OŚ.6220.10.2015.2016.Z
6/2017 Zobacz szczegóły Raporty o odziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Inne
Uzupełnienie Raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji demontażu pojazdów oraz zakładu przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Kamionce
Uzupełnienie raportu
0000-00-00
OŚ.6220.1.2017
5/2017 Zobacz szczegóły Wnioski o wydanie decyzji
Inne
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w pasie drogi powiatowej w Gorzykowie
0000-00-00
OŚ.6220.2.2017
4/2017 Zobacz szczegóły Raporty o odziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Inne
Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji demontażu pojazdów oraz zakładu przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Kamionce
Charakterystyka inwestycji
0000-00-00
OŚ.6220.1.2017
3/2017 Zobacz szczegóły Wnioski o wydanie decyzji
Inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji demontażu pojazdów oraz zakładu przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Kamionce
Określenie środowiskowych uwarunkowań realizacji powyższego przedsięwzięcia
0000-00-00
OŚ.6220.1.2017
2/2017 Zobacz szczegóły Raporty o odziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Inne
Raport o oddziaływaniu na środowisko - Budowa fermy drobiu na działce ewidencyjnej nr 46/1 w miejscowości Czajki, gmina Witkowo
Charakterystyka inwestycji
0000-00-00
OŚ.6220.16.2016
1/2017 Zobacz szczegóły Wnioski o wydanie decyzji
Inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na Budowie fermy drobiu na działce ewidencyjnej nr 46/1 w miejscowości Czajki, gmina Witkowo
Określenie środowiskowych uwarunkowań realizacji powyższego przedsięwzięcia
2017-01-04
OŚ.6220.16.2016
Strony:  1 2 3
Znaleziono : 28
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!