Strony:  1 2 3 4 5 Następna strona 
Znaleziono : 42
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy
32/2017 Zobacz szczegóły Wnioski o wydanie decyzji
Inne
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew gatunku klon rosnących w pasie drogi wojewódzkiej w Witkowie
0000-00-00
OŚ.6131.108.2017
31/2017 Zobacz szczegóły Wnioski o wydanie decyzji
Inne
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew gatunku jesion i klon rosnących w pasie drogi wojewódzkiej w Ruchocinie
0000-00-00
OŚ.6131.107.2017
30/2017 Zobacz szczegóły Wnioski o wydanie decyzji
Inne
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew gatunku klon rosnących w pasie drogi wojewódzkiej w Makownicy
0000-00-00
OŚ.6131.106.2017
29/2017 Zobacz szczegóły Decyzje
Inne
Decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie czterech drzew gatunku świerk pospolity rosnących przy ul. Czerniejewskiej w Witkowie
2017-10-27
OŚ.6131.97.2017
28/2017 Zobacz szczegóły Wnioski o wydanie decyzji
Inne
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Witkowie przy ul. Czerniejewskiej
0000-00-00
OŚ6131.97.2017
27/2017 Zobacz szczegóły Decyzje
Inne
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na powierzchniowej eksploatacji kruszywa ze złoża Chłądowo VII, obręb Chłądowo, gmina Witkowo, powiat gnieźnieński
Określenie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia
2017-10-20
OŚ.6220.7.2017
26/2017 Zobacz szczegóły Postanowienia
Ochrona powietrza
Postanowienie o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW i powierzchnią zabudowy do 3,3 ha z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr
Odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
2017-10-09
OŚ.6220.8.2017
25/2017 Zobacz szczegóły Inne dokumenty
Inne
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego i możliwości zapoznania się z zebraną dokumentacją w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji demontażu pojazdów oraz zakł
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania przed wydaniem decyzji środowiskowehj
2017-10-03
OŚ.6220.1.2017
24/2017 Zobacz szczegóły Postanowienia
Inne
Postanowienie o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na powierzchniowej eksploatacji kruszywa ze złoża Chłądowo VII, obręb Ćwierdzin, gmina Witkowo, powiat gnieźnieński
Odstąpienie od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
2017-09-26
OŚ.6220.7.2017
23/2017 Zobacz szczegóły Wnioski o wydanie decyzji
Inne
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących w pasach dróg powiatowych na terenie gminy Witkowo
0000-00-00
OŚ.6131.70.2017
Strony:  1 2 3 4 5 Następna strona 
Znaleziono : 42
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!