Strony:  1 2 3 Następna strona 
Znaleziono : 28
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy
18/2017 Zobacz szczegóły Decyzje
Inne
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew w Ruchocinie
Zezwolenie na usunięcie 10 drzew gatunku topola w Ruchocinie
2017-08-17
OŚ.6131.45.2017
17/2017 Zobacz szczegóły Wnioski o wydanie decyzji
Inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającej na powierzchniowej eksploatacji kruszywa ze złoża Chłądowo VII, obręb Ćwierdzin, gmina Witkowo, powiat gnieźnieński
Określenie środowiskowych uwarunkowań realizacji powyższego przedsięwzięcia
0000-00-00
OŚ.6220.7.2017
16/2017 Zobacz szczegóły Wnioski o wydanie decyzji
Inne
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ruchocinie
Zezwolenie na usunięcie drzew w Ruchocinie
0000-00-00
OŚ.6131.45.2017
15/2017 Zobacz szczegóły Polityki, strategie, plany lub programy
Inne
Projekt „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Witkowo na lata 2018 – 2021 z perspektywą do roku 2025” wraz z Prognozą oddziaływania projektu Programu na środowisko
2017-06-30
OŚ.6220.4.2017
14/2017 Zobacz szczegóły Decyzje
Inne
Decyzja o umorzeniu w całości postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie biogazowni o mocy 1,5 MW w m. Kołaczkowo, gmina Witkowo
Umorzenie postępowania administracyjnego
2017-06-20
OŚ-7624/4/10
13/2017 Zobacz szczegóły Decyzje
Inne
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu na działce ewidencyjnej nr 46/1 w miejscowości Czajki, gmina Witkowo
Określenie środowiskowych uwarunkowań realizacji powyższego przedsięwzięcia
2017-05-04
OŚ.6220.16.2016
12/2017 Zobacz szczegóły Decyzje
Ochrona wód
Decyzja na prowadzenie na terenie Gminy i Miasta Witkowo działalności polegającej na świadczeniu usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Zezwolenie w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2017-04-05
OŚ.6324.16.2017
11/2017 Zobacz szczegóły Inne dokumenty
Inne
Zakończenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na Budowie fermy drobiu na działce ewidencyjnej nr 46/1 w miejscowości Czajki, gmina Witkowo
Zakończenie postępowania administracyjnego
2017-04-04
OŚ.6220.16.2016
10/2017 Zobacz szczegóły Wnioski o wydanie decyzji
Ochrona wód
Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
0000-00-00
OŚ.6324.16.2017
9/2017 Zobacz szczegóły Decyzje
Inne
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny ze złoża „Ćwierdzin MA IV” na działce o nr ew. 112 położonej w miejscowości Ćwierdzin, gmina Witkowo, powiat gnieźnieński
Określenie środowiskowych uwarunkowań realizacji powyższego przedsięwzięcia
2017-03-03
OŚ.6220.12.2016
Strony:  1 2 3 Następna strona 
Znaleziono : 28
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!