Strony:  1 2 3 4 5 Następna strona 
Znaleziono : 45
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy
45/2016 Zobacz szczegóły Postanowienia
Inne
Postanowienie o wznowieniu postępowania administracyjnego w trakcie toczącego się postępowania administracyjnego na wniosek Spółki „CENTRUM ZACHÓD” Sp. z o. o., ul. Dożynkowa 1/10, 61-661 Poznań o zmianę decyzji Nr OŚ.6220.10.2015 z dnia 10.08
Złożenie raportu o oddziaływaniu na środowisko i wznowienie postępowania w powyższej sprawie
2016-12-02
OŚ.6220.10.2015.2016.Z
44/2016 Zobacz szczegóły Postanowienia
Inne
Postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Nr OŚ.6220.10.2015 z dnia 10.08.2016r. Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu zasobów zł
Zawieszenie postępowania do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu na środowisko
2016-11-24
OŚ.6220.10.2015.2016.Z
43/2016 Zobacz szczegóły Decyzje
Inne
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego - studni głębinowej z wykorzystaniem otworu hydrogeologicznego nr 1, ujmującego wody podziemne z utworów czwartorzędowych, o głębokości całkow
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko
2016-11-21
OŚ.6220.15.2016
42/2016 Zobacz szczegóły Inne dokumenty
Inne
Obwieszczenie zakończeniu postępowania administracyjnego i możliwości zapoznania się z zebraną dokumentacją w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie Fermy drobiu – 13 kurników o ob
Zapoznanie się z zebraną dokumentacją przed wydaniem decyzji
2016-11-10
OŚ.622.7.2016
41/2016 Zobacz szczegóły Decyzje
Inne
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na powierzchniowej (odkrywkowej) eksploatacji kopaliny w miejscowości Ćwierdzin w obrębie działek ewidencyjnych 120/1 i 120/2, gmina Witkowo, powiat gnieźnieński
Określenie środowiskowych uwarunkowań realizacji powyższego przedsięwzięcia
2016-11-04
OŚ.6220.15.2015
40/2016 Zobacz szczegóły Postanowienia
Inne
Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego - studni głębinowej z wykorzystaniem otworu hydrogeologicznego nr 1, ujmującego wody podziemne z
Odstąpienie od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla powyższego przedsięwzięcia
2016-11-04
OŚ.6220.15.2016
39/2016 Zobacz szczegóły Postanowienia
Inne
Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu złoża w Ćwierdzinie, w toku zmiany decyzji Nr OŚ.6220.10.2015 z dnia 10.08.2016r. wydanej przez Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo
Przystąpienie do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla powyższego przedsięwzięcia
2016-11-03
OŚ.6220.10.2015.2016.Z
38/2016 Zobacz szczegóły Decyzje
Inne
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie ścieżki rowerowej Witkowo - Skorzęcin” gmina Witkowo, powiat gnieźnieński, woj. wielkopolskie
Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla powyższego przedsięwzięcia
2016-10-31
OŚ.6220.14.2016
37/2016 Zobacz szczegóły Decyzje
Inne
Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi na odcinku Witkowo - Kołaczkowo – ścieżka rowerowa” gmina Witkowo, powiat gnieźnień
Umorzenie postępowania w powyższej sprawie
2016-10-31
OŚ.6220.13.2016
36/2016 Zobacz szczegóły Postanowienia
Inne
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny ze złoża „Ćwierdzin MA IV” na działce
Zawieszenie postępowania
2016-10-14
OŚ.6220.12.2016
Strony:  1 2 3 4 5 Następna strona 
Znaleziono : 45
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!