Strony:  1 2 3 4 5 6 Następna strona 
Znaleziono : 54
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy
54/2018 Zobacz szczegóły Decyzje
Inne
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa
Zezwolenie na usunięcie drzewa gatunku wierzba krucha w Kołaczkowie
2018-12-07
OŚ.6131.159.2018
53/2018 Zobacz szczegóły Wnioski o wydanie decyzji
Inne
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku wierzba krucha w Kołaczkowie
0000-00-00
OŚ.6131.159.2018
52/2018 Zobacz szczegóły Wnioski o wydanie decyzji
Inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Przebudowa stacji transformatorowo-rozdzielczej 110/15 kV Witkowo”
0000-00-00
OŚ.6220.14.2018
51/2018 Zobacz szczegóły Postanowienia
Inne
Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach-Przebudowa drogi powiatowej nr 2162P Witkowo-Malenin
2018-12-04
OŚ.6220.12.2018
50/2018 Zobacz szczegóły Decyzje
Inne
Decyzja na usunięcie drzew w pasach drogowych dróg powiatowych
Zezwolenie na usunięcie 24 drzew gatunku jesion wyniosły, klon zwyczajny, lipa drobnolistna, robinia akacjowa i brzoza brodawkowata w pasach dróg powiatowych na terenie gminy Witkowo
2018-12-03
OŚ.6131.106.2018
49/2018 Zobacz szczegóły Decyzje
Inne
Decyzja na usunięcie drzew
Zezwolenie na usunięcie 1 klonu zwyczajnego i 3 lip drobnolistnych w Ostrowitem Prymasowskim
2018-12-03
OŚ.6131.157.2018
48/2018 Zobacz szczegóły Decyzje
Inne
Zezwolenie na usunięcie drzew
Zezwolenie na usunięcie drzew (1 lipa, 7 topoli) w m. Ruchocin.
2018-11-27
OŚ.6131.139.2018
47/2018 Zobacz szczegóły Decyzje
Ochrona wód
Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Witkowo
2018-11-16
OŚ.6324.43.2018
46/2018 Zobacz szczegóły Wnioski o wydanie decyzji
Inne
Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transporcie nieczystości ciekłych
Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transporcie nieczystości ciekłych na terenie gminy Witkowo
0000-00-00
OŚ.6324.43.2018
45/2018 Zobacz szczegóły Raporty o odziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Inne
Raport o oddziaływaniu na środowisko
Raport o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na Budowie budynku inwentarskiego – tuczarni do chowu trzody chlewnej w ilości maksymalnej, możliwej obsady inwentarza 1996 sztuk (279,44 DJP) wraz z infrastrukturą to
0000-00-00
OŚ.6220.13.2018
Strony:  1 2 3 4 5 6 Następna strona 
Znaleziono : 54
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!