Strony:  1 2 3 Następna strona 
Znaleziono : 23
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy
23/2017 Zobacz szczegóły Wnioski o wydanie decyzji
Inne
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących w pasach dróg powiatowych na terenie gminy Witkowo
0000-00-00
OŚ.6131.70.2017
22/2017 Zobacz szczegóły Wnioski o wydanie decyzji
Inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW i powierzchnią zabudowy do 3,3 ha z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 207 w Chłądowie
Określenie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia
0000-00-00
OŚ.6220.8.2017
21/2017 Zobacz szczegóły Projekty polityk, strategii, planów lub programów
Inne
Projekt „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Witkowo na lata 2018 – 2021 z perspektywą do roku 2025”
2017-09-07
OŚ.6220.4.2017
20/2017 Zobacz szczegóły Decyzje
Inne
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew przy ul. Szkolnej w Witkowie
2017-09-06
OŚ.6131.61.2017
19/2017 Zobacz szczegóły Wnioski o wydanie decyzji
Inne
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew przy ul. Szkolnej w Witkowie
0000-00-00
OŚ.6131.61.2017
18/2017 Zobacz szczegóły Decyzje
Inne
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew w Ruchocinie
Zezwolenie na usunięcie 10 drzew gatunku topola w Ruchocinie
2017-08-17
OŚ.6131.45.2017
17/2017 Zobacz szczegóły Wnioski o wydanie decyzji
Inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającej na powierzchniowej eksploatacji kruszywa ze złoża Chłądowo VII, obręb Ćwierdzin, gmina Witkowo, powiat gnieźnieński
Określenie środowiskowych uwarunkowań realizacji powyższego przedsięwzięcia
0000-00-00
OŚ.6220.7.2017
16/2017 Zobacz szczegóły Wnioski o wydanie decyzji
Inne
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w Ruchocinie
Zezwolenie na usunięcie drzew w Ruchocinie
0000-00-00
OŚ.6131.45.2017
15/2017 Zobacz szczegóły Polityki, strategie, plany lub programy
Inne
Projekt „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Witkowo na lata 2018 – 2021 z perspektywą do roku 2025” wraz z Prognozą oddziaływania projektu Programu na środowisko
2017-06-30
OŚ.6220.4.2017
14/2017 Zobacz szczegóły Decyzje
Inne
Decyzja o umorzeniu w całości postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie biogazowni o mocy 1,5 MW w m. Kołaczkowo, gmina Witkowo
Umorzenie postępowania administracyjnego
2017-06-20
OŚ-7624/4/10
Strony:  1 2 3 Następna strona 
Znaleziono : 23
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!