Znaleziono : 8
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy
8/2019 Zobacz szczegóły Decyzje
Inne
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Przebudowa stacji transformatorowo-rozdzielczej 110/15 kV Witkowo”
2019-02-14
OŚ.6220.14.2018
7/2019 Zobacz szczegóły Decyzje
Inne
Zezwolenie na usunięcie drzew
Zezwolenie na usunięcie 4 drzew gatunku lipa drobnolistna w Ostrowitem Prymasowskim
2019-02-12
OŚ.6131.20.2019
6/2019 Zobacz szczegóły Wnioski o wydanie decyzji
Inne
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 drzew gatunku lipa drobnolistna w Ostrowitem Prymasowskim
0000-00-00
OŚ.6131.28.2019
5/2019 Zobacz szczegóły Wnioski o wydanie decyzji
Inne
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew przy ul. Żwirki i Wigury w Witkowie
0000-00-00
OŚ.6131.30.2019
4/2019 Zobacz szczegóły Decyzje
Inne
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew
Zezwolenie na usunięcie 3 drzew gatunku topola kanadyjska rosnących w pasie drogi wojewódzkiej w Mielżynie
2019-02-06
OŚ.6131.6.2019
3/2019 Zobacz szczegóły Postanowienia
Inne
Postanowienie o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa stacji transformatorowo-rozdzielczej 110/15 kV Witkowo”
Postanowienie o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa stacji transformatorowo-rozdzielczej 110/15 kV Witkowo”
2019-01-30
OŚ.6220.14.2018
2/2019 Zobacz szczegóły Wnioski o wydanie decyzji
Inne
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 drzew gatunku topola kanadyjska w Mielżynie (droga wojewódzka)
0000-00-00
OŚ.6131.6.2019
1/2019 Zobacz szczegóły Decyzje
Inne
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2162P Witkowo-Malenin”
2019-01-04
OŚ.6220.12.2018
Znaleziono : 8
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!