Strony:  1 2 3 4 Następna strona 
Znaleziono : 31
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy
31/2016 Zobacz szczegóły Postanowienia
Inne
Postanowienie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny ze złoża „Ćwierdzin MA IV” na działce o nr ew. 112 położonej w miejscowości Ćwierdzin, gmina Witkowo, p
Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla powyższego przedsięwzięcia
2016-09-14
OŚ.6220.12.2016
30/2016 Zobacz szczegóły Wnioski o wydanie decyzji
Inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie ścieżki rowerowej Witkowo - Skorzęcin” gmina Witkowo, powiat gnieźnieński, woj. wielkopolskie
Wniosek o określenie środowiskowych uwarunkowań dla realizacji powyższego przedsięwzięcia
2016-08-18
OŚ.6220.14.2016
29/2016 Zobacz szczegóły Wnioski o wydanie decyzji
Inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi na odcinku Witkowo - Kołaczkowo – ścieżka rowerowa” gmina Witkowo, powiat gnieźnieński, woj. wielkopolskie
Wniosek o określenie środowiskowych uwarunkowań dla realizacji powyższego przedsięwzięcia
2016-08-18
OŚ.6220.13.2016
28/2016 Zobacz szczegóły Decyzje
Inne
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu zasobów złoża kruszywa naturalnego „ĆWIERDZIN-PIASKI” – Pole I, Pole II, Pole III, Pole IV w granicach działek ewidencyjnych nr 281, 283, 285
Określenie środowiskowych uwarunkowań realizacji powyższego przedsięwzięcia
2016-08-10
OŚ.6220.10.2015
27/2016 Zobacz szczegóły Decyzje
Inne
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 2165P Trzemeszno-Witkowo – etap I Folwark-Witkowo
Określenie środowiskowych uwarunkowań realizacji powyższego przedsięwzięcia
2016-07-25
OŚ.6220.11.2016
26/2016 Zobacz szczegóły Decyzje
Inne
Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na modernizacji oczyszczalni ścieków na działkach nr ew. 19/1, 80/4, 81/4, 82, 83/3 obręb 0013 w miejscowości Małachowo Wie
Umorzenie postępowania w powyższej sprawie
2016-06-20
OŚ.6220.10.2016
25/2016 Zobacz szczegóły Postanowienia
Inne
Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 2165P Trzemeszno-Witkowo – etap I Folwark-Witkowo na działkach o nr ewidencyjnych 109/1,
Odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla powyższego przedsięwzięcia
2016-06-10
Oś.6220.11.2016
24/2016 Zobacz szczegóły Wnioski o wydanie decyzji
Inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny ze złoża „Ćwierdzin MA IV” na działce o nr ew. 112 położonej w miejscowości Ćwierdzin, gmina Witkowo, powiat gnieźnieńsk
Określenie środowiskowych uwarunkowań realizacji powyższego przedsięwzięcia
2016-05-31
OŚ.6220.12.2016
23/2016 Zobacz szczegóły Decyzje
Inne
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Posadowieniu elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 7 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 390/4, obręb Mielżyn, gmina Witkowo,
Określenie środowiskowych uwarunkowań dla realizacji powyższego przedsięwzięcia
2016-06-01
OŚ.6220.11.2015
22/2016 Zobacz szczegóły Wnioski o wydanie decyzji
Inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi powiatowej nr 2165P Trzemeszno-Witkowo – etap I Folwark-Witkowo
Określenie środowiskowych uwarunkowań realizacji powyższego przedsięwzięcia
2016-05-13
OŚ.6220.11.2016
Strony:  1 2 3 4 Następna strona 
Znaleziono : 31
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!