Strony:  1 2 3 4 Następna strona 
Znaleziono : 36
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy
36/2016 Zobacz szczegóły Postanowienia
Inne
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny ze złoża „Ćwierdzin MA IV” na działce
Zawieszenie postępowania
2016-10-14
OŚ.6220.12.2016
35/2016 Zobacz szczegóły Wnioski o wydanie decyzji
Inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego - studni głębinowej z wykorzystaniem otworu hydrogeologicznego nr 1, ujmującego wody podziemne z utworów czwartorzędowych, o
Wniosek o określenie środowiskowych uwarunkowań realizacji powyższego przedsięwzięcia
2016-10-10
OŚ.6220.15.2016
34/2016 Zobacz szczegóły Postanowienia
Inne
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Budowie ścieżki rowerowej Witkowo - Skorzęcin” gmina Witkowo, powiat gnieźnieński, woj. w
Odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla powyższego przedsięwzięcia
2016-10-05
OŚ.6220.14.2016
33/2016 Zobacz szczegóły Wnioski o wydanie decyzji
Inne
Wniosek w sprawie zmiany decyzji Nr OŚ.6220.10.2015 z dnia 10.08.2016r. Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu zasobów złoża kruszywa naturalnego „ĆWIERDZIN-PIASKI
Zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
2016-10-05
OŚ.6220.10.2015.2016.Z
32/2016 Zobacz szczegóły Inne dokumenty
Inne
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na powierzchniowej (odkrywkowej) eksploatacji kopaliny w miejscowości Ćwierdzin w obrębie działek ewidencyjnych 120
Zapewnienie udziału społeczeństwa przed wydaniem decyzji
2016-09-26
OŚ.6220.15.2015
31/2016 Zobacz szczegóły Postanowienia
Inne
Postanowienie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny ze złoża „Ćwierdzin MA IV” na działce o nr ew. 112 położonej w miejscowości Ćwierdzin, gmina Witkowo, p
Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla powyższego przedsięwzięcia
2016-09-14
OŚ.6220.12.2016
30/2016 Zobacz szczegóły Wnioski o wydanie decyzji
Inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie ścieżki rowerowej Witkowo - Skorzęcin” gmina Witkowo, powiat gnieźnieński, woj. wielkopolskie
Wniosek o określenie środowiskowych uwarunkowań dla realizacji powyższego przedsięwzięcia
2016-08-18
OŚ.6220.14.2016
29/2016 Zobacz szczegóły Wnioski o wydanie decyzji
Inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi na odcinku Witkowo - Kołaczkowo – ścieżka rowerowa” gmina Witkowo, powiat gnieźnieński, woj. wielkopolskie
Wniosek o określenie środowiskowych uwarunkowań dla realizacji powyższego przedsięwzięcia
2016-08-18
OŚ.6220.13.2016
28/2016 Zobacz szczegóły Decyzje
Inne
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu zasobów złoża kruszywa naturalnego „ĆWIERDZIN-PIASKI” – Pole I, Pole II, Pole III, Pole IV w granicach działek ewidencyjnych nr 281, 283, 285
Określenie środowiskowych uwarunkowań realizacji powyższego przedsięwzięcia
2016-08-10
OŚ.6220.10.2015
27/2016 Zobacz szczegóły Decyzje
Inne
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 2165P Trzemeszno-Witkowo – etap I Folwark-Witkowo
Określenie środowiskowych uwarunkowań realizacji powyższego przedsięwzięcia
2016-07-25
OŚ.6220.11.2016
Strony:  1 2 3 4 Następna strona 
Znaleziono : 36
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!